W związku z Zarządzeniem nr 1691/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 listopada 2019 r. ustala się dzień 24 grudnia (wtorek) dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2019 roku ustala się dzień  27 grudnia 2019 r. (piątek) dniem wolnym od pracy w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 14 grudnia 2019 r.