Informujemy, iż w związku ze zmianą adresu e-mail wszelką korespondencję do Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy należy przekazywać na nowy adres: mbfo@um.warszawa.pl. Od dnia 01.04.2019r. adres biuro@mbfo.waw.pl będzie nieaktywny.