Uprzejmie informujemy, ze w dniu 19 marca 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3626 uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę.

W celu przygotowania wypłaty wyrównań prosimy o przekazanie w terminie do 22 marca br. nowych zaszeregowań.