Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy informuje, iż w dniu 26.01.2021r. dokonano rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym nr 16/MBFO/WCIES/4/20, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2022. W związku z powyższym zostało wyłonionych dwóch Wykonawców z najkorzystniejszymi ofertami, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa: ABAKUS TOMASZ BRZĄKAŁA oraz ViW Studio Wiktor Krawczyński.

Lista ofert:

  1. ABAKUS TOMASZ BRZĄKAŁA ul. Perłowa 7, 55-200 Oława. Przy założeniu kryterium: 60 % cena (95,78 zł brutto) – 60 pkt, 40 % termin płatności faktury (28 dni) – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 100 pkt.
  2. ViW Studio Wiktor Krawczyński ul. Szkolna 3, 05-530 Dobiesz. Przy założeniu kryterium 60 % cena (203,50 zł brutto) – 28,24 pkt, 40 % termin płatności faktury (28 dni) – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 68,24 pkt.
  3. Drukarnia Braci Grodzickich Spółka Jawna ul. Geodetów 47a, 05-500 Piaseczno. Przy założeniu kryterium: 60 % cena (650,85 zł brutto) – 14,72 pkt, 40 % termin płatności faktury (28 dni) – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 54,72 pkt.

Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, tj. w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55.