Zamawiający informuje, iż w dniu 28.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 5 – dostawa pieczywa w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy PIEKARNIA KRUKLANKI Mariusz Baniewski ul. 22 Lipca 3, 11-612 Kruklanki.

Lista ofert – część 5 (dostawa pieczywa):

  1. PIEKARNIA KRUKLANKI Mariusz Baniewski ul. 22 Lipca 3, 11-612 Kruklanki. Przy założeniu kryterium: 60 % cena (19 198,20 zł brutto) – 60 pkt, 40 % termin płatności – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 100 pkt.

Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, tj. w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55.