Zamawiający informuje, iż w dniu 20.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 4 – dostawa artykułów ogólnospożywczych w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy PAKROM sp. j. Danuta i Jerzy Romejko ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko.

Lista ofert – część 4 (dostawa artykułów ogólnospożywczych):

  1. PAKROM sp. j. Danuta i Jerzy Romejko ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko. Przy założeniu kryterium: 60 % cena – 60 pkt, 40 % termin płatności – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 100 pkt.

Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, tj. w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55.