Zamawiający informuje, iż w dniu 28.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 2 – dostawa warzyw i owoców w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW Roman Boharewicz ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko.

Lista ofert – część 2 (dostawa warzyw i owoców):

  1. HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW Roman Boharewicz ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko. Przy założeniu kryterium: 60 % cena (41 798,67 zł brutto) – 60 pkt, 40 % termin płatności – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 100 pkt.
  2. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ,,CYTRUS 2,, Jarosław Dzwonkowski
    Mickiewicza 39 A, 12-200 Pisz. Przy założeniu kryterium: 60 % cena (43 897,65 zł brutto) – 57,13 pkt, 40 % termin płatności – 40 pkt, oferta łącznie uzyskała 97,13 pkt.

Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, tj. w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55.