Zamawiający informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020r. przetarg nieograniczony nr 18/MBFO/PM/2/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach k/Giżycka został unieważniony, ponieważ w części nr 1 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp), a w częściach 2, 3, 4, 5 i 6 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp).

Dokumenty do wglądu znajdują się w siedzibie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy, tj. w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 55.