Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
Marta Wróblewska

telefon: (22) 277 47 03
e-mail: mwroblewska@um.warszawa.pl

Telefon
Pokój
CRU (22) 277 47 70 203
Informatyk (22) 277 47 10 205
Zamówienia (22) 277 47 72 203
Kancelaria (22) 277 47 28 204
Sekretariat (22) 277 47 00 207
Administracja (22) 277 47 24 205