Uprzejmie informujemy, że:

  • Radcy Prawni MBFO służą pomocą prawną jedynie Dyrektorom  podległych placówek oraz samym placówkom w sprawach związanych z działalnością tychże placówek. Radcy Prawni MBFO nie udzielają w żadnej formie porad prawnych pracownikom placówek w ich sprawach osobistych, prywatnych,

 

  • Numerów telefonów komórkowych Radców Prawnych MBFO nie wolno udostępniać pracownikom placówek w ich prywatnych sprawach,

 

  • placówka oczekująca pomocy od Radcy Prawnego MBFO winna albo umówić się na spotkanie w  godzinach urzędowania Radcy Prawnego (jeżeli Dyrektor placówki przysyła pracownika, pracownik taki winien mieć pismo przewodnie od Dyrektora) albo zgłosić pytania bądź prośby na piśmie (w tym także fax) za pośrednictwem MBFO,

 

  • Radca Prawny powinien być poinformowany o problemie z takim wyprzedzeniem czasowym by mógł rzetelnie udzielić odpowiedzi bądź sporządzić opinię prawną,

 

  • Radca Prawny poza godzinami urzędowania jest dostępny pod telefonem codziennie w godz. 8 – 16,

 

  • Radcy Prawni z uwagi na dużą liczbę obsugiwanych placówek oraz samego MBFO nie udzielają porad w siedzibach tychże  placówek.