Szanowni Państwo.

W celu ułatwienia współpracy między placówkami a biurem w zakresie sprawdzania projektów umów pod względem formalno-prawnym, niniejszym, udostępniamy wzory umów różnego rodzaju zawierające podstawowe wytyczne.

Korzystanie z tych wzorów nie spowoduje automatycznego zatwierdzenia projektu umowy (każdy przypadek należy rozpatrywać odrębnie), ale niewątpliwie skróci czas jego sprawdzania.

Wzory dostępne są dla Państwa po zalogowaniu i będą stopniowo uzupełniane o kolejne rodzaje.