16Gru 2020

W związku z otwarciem ofert do postępowania nr 8/MBFO/IWUZ/8/20 na obsługę prawną Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz 63 jednostek mu podległych podajemy poniższe informacje: Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w zamówienia: to 180 000,00 zł brutto. Lista ofert złożonych w terminie: Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Januszewski ul. Marii Konopnickiej 61/21, 85-124 Bydgoszcz… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO POSTĘPOWANIA NR 8/MBFO/IWUZ/8/20

15Gru 2020

Pliki do pobrania: SIWZ Załącznik nr 1.1 – formularz cenowy Załącznik nr 9 – opis przedmiotu zamówienia   Ogłoszenie nr 767181-N-2020 z dnia 15.12.2020 r. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń: Wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2022 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie… więcej … Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 16/MBFO/WCIES/4/20, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2022

10Gru 2020

Istotne warunki udzielenia zamówienia   W związku z uruchomieniem postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na obsługę prawną Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz 63 jednostek obsługiwanych, zapraszamy Państwa do składania ofert. Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy ul. Mokotowska 55 w terminie lub e-mailem: mbfo.przetargi@um.warszawa.pl… więcej … Istotne warunki udzielenia zamówienia nr 8/MBFO/8/20 na obsługę prawną MBFO i 63 jednostek obsługiwanych

08Gru 2020

W dniu 08 grudnia 2020r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr 13/MBFO/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r., została wybrana oferta firmy Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Batorego 2, 02-591 Warszawa.… więcej … WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 13/MBFO/1/20

26Lis 2020

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 13/MBFO/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r., zgodnie z art. 86 ust 5 pzp podajemy poniższe informacje: Kwota, jaką szkoły i placówki… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 13/MBFO/1/20

24Lis 2020

Zamawiający informuje, że w dniu 24 listopada 2020r. w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr 14/MBFO/2/20, którego przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego obejmujący dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r., została wybrana oferta firmy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Lista… więcej … WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 14/MBFO/2/20

13Lis 2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 14/MBFO/1/20 W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 14/MBFO/2/20, którego przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego obejmujący dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r., zgodnie z art. 86 ust 5 pzp… więcej … Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego nr 14/MBFO/1/2020

10Lis 2020

Odpowiedź na pytanie wykonawcy Zmodyfikowany SIWZ Załącznik nr 1a – formularz cenowy Załącznik nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji Dostawy Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: MIEJSKIE BIURO FINANSÓW OŚWIATY M.ST. WARSZAWY Krajowy numer identyfikacyjny: 015752866 Adres pocztowy:… więcej … Odpowiedź na zapytanie i modyfikacja SIWZ do postępowania nr 13/MBFO/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.

05Lis 2020

Zamawiający informuje, iż w dniu 05.11.2020r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr 15/MBFO/ZSS85/2/20, którego przedmiotem jest remont systemu wentylacji kuchni bez zakupu i montażu centrali nawiewowej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14, wybrana została oferta firmy MEGADOM Małgorzata Bielecka. Lista ofert: 1. MEGADOM Małgorzata Bielecka ul. Prosta… więcej … WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 15/MBFO/ZSS85/2/20