23Gru 2020

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 18/MBFO/PM/2/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach k/Giżycka, zgodnie z art. 86. ust 5 pzp podajemy poniższe informacje: Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w zamówienia: 299 999,10 zł brutto (słownie złotych brutto: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 18/MBFO/PM/2/20

23Gru 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NR 8/MBFO/IWUZ/8/20 Nazwa i adres Zamawiającego: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy Ul.  Mokotowska 55 00-542 Warszawa Osoba upoważniona do kontaktów: Katarzyna Dąbrowska Telefon: (22) 277 47 72 e-mail: mbfo.przetargi@um.warszawa.pl Określenie przedmiotu zamówienia: Obsługa prawna Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz 63 jednostek obsługiwanych. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Oferta korzystna… więcej … OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DO POSTĘPOWANIA NR 8/MBFO/IWUZ/8/20

22Gru 2020

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 16/MBFO/WCIES/4/20, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2022, zgodnie z art. 86 ust 5 pzp podajemy poniższe informacje: Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w zamówienia to: 910 200,00 zł brutto (słownie złotych brutto: dziewięćset dziesięć… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 16/MBFO/WCIES/4/20

21Gru 2020

Szanowni Państwo, w związku z zadanymi przez Wykonawcę pytaniami dotyczącymi postępowania nr 16/MBFO/WCIES/4/20, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2022 , poniżej przekazujemy odpowiedź. „Pytanie do poz. 24 Do ulotki z dziurami pod segregator zamawiający podał papier Alto 90-130 g czy zamawiający podtrzymuje ten… więcej … Odpowiedzi na zapytania do postępowania nr 16/MBFO/WCIES/4/20

18Gru 2020

Pliki do pobrania: Załącznik nr 7 – formularze cenowe poprawione Szanowni Państwo, zamieszczamy poprawione formularze cenowe ze zmienionymi stawkami podatku Vat na niektóre produkty (tj. pieczywo, owoce tropikalne i cytrusowe, przyprawy itp.) do postępowania nr 18/MBFO/PM/2/20, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka w województwie… więcej … Modyfikacja formularzy cenowych do postępowania nr 18/MBFO/PM/2/20

17Gru 2020

Szanowni Państwo, w związku z zadanym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym postępowania nr 16/MBFO/WCIES/4/20, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2022 , poniżej przekazujemy odpowiedź. „Proszę o potwierdzenie, że do OFERTY cenowej (zał nr 1 do SIWZ) w pkt. 1 należy wpisać łączną sumę z… więcej … Odpowiedź na zapytanie do postępowania nr 16/MBFO/WCIES/4/20

17Gru 2020

Zamawiający informuje, iż w dniu 17.12.2020r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania nr 8/MBFO/IWUZ/8/20 na obsługę prawną Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy oraz 63 jednostek obsługiwanych. Informujemy, że kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie w/w zamówienia wynosi 180 000,00 zł brutto. Lista ofert złożonych w terminie: Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Januszewski ul. Marii Konopnickiej 61/21, 85-124… więcej … ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA NR 8/MBFO/IWUZ/8/20

17Gru 2020

Do pobrania: Załącznik nr 1.1. – formularz cenowy Szanowni Państwo, w związku z zadanym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym postępowania nr 16/MBFO/WCIES/4/20, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2022 , poniżej przekazujemy odpowiedź. „W nagłówku tabeli formularza cenowego w kolumnach 10 i 12 napisano: Cena… więcej … Odpowiedź na zapytanie do postępowania nr 16/MBFO/WCIES/4/20

16Gru 2020

Pliki do pobrania: SIWZ Załącznik nr 7 – formularze cenowe   Ogłoszenie nr 767792-N-2020 z dnia 16.12.2020 r. Pałac Młodzieży: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka, woj. warmińsko-mazurskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków… więcej … Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 18/MBFO/PM/2/20, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka, woj. warmińsko-mazurskie