28Sty 2021

Zamawiający informuje, iż w dniu 28.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 5 – dostawa pieczywa w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy PIEKARNIA KRUKLANKI Mariusz Baniewski ul. 22 Lipca 3, 11-612 Kruklanki. Lista ofert – część 5 (dostawa pieczywa): PIEKARNIA… więcej … WYNIKI CZĘŚCI 5 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 19/MBFO/PM/3/20

28Sty 2021

Zamawiający informuje, iż w dniu 28.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 2 – dostawa warzyw i owoców w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW Roman Boharewicz ul. Suwalska 11, 11-500 Giżycko. Lista ofert – część 2… więcej … WYNIKI CZĘŚCI 2 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 19/MBFO/PM/3/20

28Sty 2021

Zamawiający informuje, iż w dniu 28.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 1 – dostawa mięsa i wędlin w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy ,,MONA-KONTRA,, Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 16-400 Suwałki. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie… więcej … WYNIKI CZĘŚCI 1 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 19/MBFO/PM/3/20

26Sty 2021

Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy informuje, iż w dniu 26.01.2021r. dokonano rozstrzygnięcia w przetargu nieograniczonym nr 16/MBFO/WCIES/4/20, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku materiałów informacyjnych dla Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń na lata 2020-2022. W związku z powyższym zostało wyłonionych dwóch Wykonawców z najkorzystniejszymi ofertami, z którymi zostanie podpisana umowa ramowa: ABAKUS… więcej … WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 16/MBFO/WCIES/4/20

20Sty 2021

Zamawiający informuje, iż w dniu 20.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 4 – dostawa artykułów ogólnospożywczych w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy PAKROM sp. j. Danuta i Jerzy Romejko ul. Suwalska 25, 11-500 Giżycko. Lista ofert – część 4… więcej … WYNIKI CZĘŚCI 4 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 19/MBFO/PM/3/20

20Sty 2021

Zamawiający informuje, iż w dniu 20.01.2021 r. dokonano rozstrzygnięcia części 3 – dostawa mrożonek i części 6 – dostawa nabiału i wyrobów garmażeryjnych w przetargu nieograniczonym nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach, została wybrana oferta firmy ,,MONA-KONTRA,, Sp. z o.o. ul. Majora Hubala 6, 16-400… więcej … WYNIKI CZĘŚCI 3 i 6 PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 19/MBFO/PM/3/20

14Sty 2021

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach k/Giżycka, zgodnie z art. 86. ust 5 pzp podajemy poniższe informacje: Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w zamówienia: 299 999,10 zł brutto (słownie złotych brutto: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 19/MBFO/PM/3/20

30Gru 2020

Pliki do pobrania: SIWZ Załącznik nr 7 – formularze cenowe   Ogłoszenie nr 775393-N-2020 z dnia 30.12.2020 r. Pałac Młodzieży: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka, woj. warmińsko-mazurskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków… więcej … Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 19/MBFO/PM/3/20, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka, woj. warmińsko-mazurskie

29Gru 2020

Zamawiający informuje, iż w dniu 29 grudnia 2020r. przetarg nieograniczony nr 18/MBFO/PM/2/20, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Ośrodka Wypoczynkowego w Pieczarkach k/Giżycka został unieważniony, ponieważ w części nr 1 cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp), a w… więcej … UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 18/MBFO/PM/2/20