13Sie 2020

Zamawiający informuje, iż w dniu 13.08.2020r. przetarg nieograniczony nr 11/MBFO/ZPSWR1/1/20, którego przedmiotem są roboty remontowe związane z usuwaniem skutków zalania wodą pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Bełskiej 5 został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podstawa prawna art.… więcej … Unieważnienie przetargu nr 11/MBFO/ZPSWR1/1/20

12Sie 2020

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 11/MBFO/ZPSWR1/1/20, którego przedmiotem są roboty remontowe związane z usuwaniem skutków zalania wodą pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Bełskiej 5, zgodnie z art. 86 ust 5 pzp podajemy poniższe informacje:   Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 11/MBFO/ZPSWR1/1/20

05Sie 2020

Zamawiający informuje, iż w dniu 05.08.2020r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr 5/MBFO/MOP/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest odtworzenie muru oporowego wraz z izolacją oraz odprowadzeniem wód opadowych z tarasu i skarpy posadowionego na terenie Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” mieszczącej się przy ul. Boryszewskiej 4 w Warszawie, wybrana została oferta firmy remontujemy-budujemy.pl Sp.… więcej … WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 5/MBFO/MOP/1/20

05Sie 2020

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 9/MBFO/MOS6/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 mieszczącego się w Warszawie przy ul. J. Brożka 26, zgodnie z art. 86 ust 5 pzp podajemy poniższe informacje: Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w zamówienia: to 250 000,00 zł brutto. Lista ofert… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 9/MBFO/MOS6/1/20

29Lip 2020

W związku z zadanym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym postępowania nr 9/MBFO/MOS6/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 mieszczącego się w Warszawie przy ul. J. Brożka 26, przekazujemy odpowiedź: ,,Uprzejmie proszę  o doprecyzowanie sporządzenia oferty na remont dachu przy Brożka 26. Chcemy złożyć swoją propozycję, ale wg SIWZ jest podane,… więcej … Odpowiedź na zapytanie do postępowania nr 9/MBFO/MOS6/1/20

28Lip 2020

Do pobrania: SIWZ Załącznik nr 10 – przedmiar robót Załącznik nr 11 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   Ogłoszenie nr 567354-N-2020 z dnia 2020-07-28 r. Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych Nr 1: Roboty remontowe związane z usuwaniem skutków zalania wodą pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 mieszczącym się w Warszawie przy ul.… więcej … Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 11/MBFO/ZPSWR1/1/20, którego przedmiotem zamówienia są roboty remontowe związane z usuwaniem skutków zalania wodą pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Bełskiej 5

28Lip 2020

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 5/MBFO/MOP/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest odtworzenie muru oporowego wraz z izolacją oraz odprowadzeniem wód opadowych z tarasu i skarpy posadowionego na terenie Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” mieszczącej się przy ul. Boryszewskiej 4 w Warszawie, zgodnie z art. 86 ust 5 pzp podajemy… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 5/MBFO/MOP/1/20

24Lip 2020

W związku z zadanym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym postępowania nr 9/MBFO/MOS6/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 mieszczącego się w Warszawie przy ul. J. Brożka 26, przekazujemy odpowiedź: „W załączonych przedmiarach do w/w zadania, istnieje nakaz zdjęcia jednej warstwy papy, jednak brak jest zapisu na temat jej utylizacji. Czy… więcej … Odpowiedź na zapytanie do postępowania nr 9/MBFO/MOS6/1/20

24Lip 2020

Szanowni Państwo, w związku z zadanymi przez Wykonawców pytaniami dotyczącymi postępowania nr 5/MBFO/MOP/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest odtworzenie muru oporowego wraz z izolacją oraz odprowadzeniem wód opadowych z tarasu i skarpy posadowionego na terenie Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” mieszczącej się przy ul. Boryszewskiej 4 w Warszawie, przekazujemy odpowiedzi: „Na rys. K-2… więcej … Odpowiedzi na zapytania do postępowania nr 5/MBFO/MOP/1/20