12Paź 2020

Do pobrania: SIWZ Załącznik nr 10 – przedmiar robót Załącznik nr 11 – projekt wykonawczy Załącznik nr  12 – STWiORB   Przetarg nieograniczony nr 15/MBFO/ZSS85/2/20 Ogłoszenie nr 595900-N-2020 z dnia 2020-10-12 r. Zespół Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie: Remont systemu wentylacji kuchni – ETAP I, w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącym się… więcej … Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 15/MBFO/ZSS85/2/20, którego przedmiotem zamówienia jest remont systemu wentylacji kuchni – ETAP I, w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14

08Paź 2020

  Do pobrania: SIWZ Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 1a – formularz cenowy Załącznik nr 2 – JEDZ Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 6 – oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków,… więcej … Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 14/MBFO/2/20, ktorego przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa gazowego obejmujący dystrybucję i zakup gazu dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.

05Paź 2020

Do pobrania: SIWZ Załącznik nr 1 – formularz ofertowy Załącznik nr 1a – formularz cenowy Załącznik nr 2 – JEDZ Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia  Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – informacja w sprawie przynależności do grupy kapitałowej  Załącznik nr 6 – oświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub… więcej … Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 13/MBFO/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla szkół i placówek oświatowych m. st. Warszawy o charakterze ogólnowarszawskim na okres od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.

18Wrz 2020

Zamawiający informuje, iż w dniu 18 września 2020r. przetarg nieograniczony nr 10/MBFO/ZSS85/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącego się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14 w Warszawie został unieważniony, ponieważ niezłożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (podstawa prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 pzp). Dokumenty do wglądu znajdują się… więcej … Unieważnienie przetargu 10/MBFO/ZSS85/1/20

16Wrz 2020

Zamawiający informuje, iż w dniu 16.09.2020r. dokonano rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr 12/MBFO/ZPSWR1/2/20, którego przedmiotem są roboty remontowe związane z usuwaniem skutków zalania wodą pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Bełskiej 5, wybrana została oferta firmy Usługi Remontowo – Budowlane Daniel Włodkowski. Lista ofert: Usługi Remontowo – Budowlane… więcej … WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 12/MBFO/ZPSWR1/2/20

03Wrz 2020

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 10/MBFO/ZSS85/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącego się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14, zgodnie z art. 86 ust 5 pzp podajemy poniższe informacje: Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w zamówienia: to 354 660,00 zł brutto. Lista ofert złożonych… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 10/MBFO/ZSS85/1/20

31Sie 2020

W związku z otwarciem ofert do przetargu nieograniczonego nr 12/MBFO/ZPSWR1/2/20, którego przedmiotem są roboty remontowe związane z usuwaniem skutków zalania wodą pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Bełskiej 5, zgodnie z art. 86 ust 5 pzp podajemy poniższe informacje: Kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie w/w zamówienia:… więcej … INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 12/MBFO/ZPSWR1/2/20

21Sie 2020

Szanowni Państwo, w związku z zadanym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym postępowania nr 12/MBFO/ZPSWR1/2/20, którego przedmiotem zamówienia są roboty remontowe związane z usuwaniem skutków zalania wodą pomieszczeń w budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych nr 1 mieszczącym się w Warszawie przy ul. Bełskiej 5, przekazujemy odpowiedzi: „Dzień dobry zwracam się z prośbą do Zamawiającego w związku z powiększającą… więcej … Odpowiedzi na zapytania do postępowania nr 12/MBFO/ZPSWR1/2/20

20Sie 2020

Do pobrania: modyfikacja SIWZ   Ogłoszenie nr 540156882-N-2020 z dnia 20-08-2020 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 576339-N-2020 Data: 20/08/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Szkół Specjalnych Nr 85 w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 17436483000000, ul. Elektoralna 12/14, 00-139 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022… więcej … Modyfikacja ogłoszenia do przetargu nieograniczonego nr 10/MBFO/ZSS85/1/20, którego przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 mieszczącego się w Warszawie przy ul. Elektoralnej 12/14