Szanowni Państwo Dyrektorzy!

W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania projektów planów finansowych na 2015 rok oraz w celu sprostania wszelkim zadaniom powierzanym przez Biuro Edukacji, uprzejmie prosimy o przygotowanie niezbędnych materiałów planistycznych. Na ich podstawie zostanie skonstruowany projekt budżetu m.st. Warszawy.

Przypominamy, iż podstawową zasadą konstrukcji planu wydatków jest zachowanie określonej hierarchii w alokacji środków. Oznacza to konieczność zabezpieczenia w pierwszej kolejności wydatków obligatoryjnych (w tym na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej), a następnie fakultatywnych.

Tabele zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną oraz dostępne będą na stronie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy (plik do pobrania).

Komplet dokumentów wraz z uzasadnieniem oraz zatwierdzonym arkuszem organizacji roku szkolnego 2014/2015 prosimy dostarczyć do MBFO do dnia 30 czerwca br.