Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci Pani Gabryelli Miłowskiej-Moląg – Dyrektora Państwowego Ogniska Artystycznego. Rodzinie i bliskim składamy  wyrazy głębokiego  współczucia.