04Mar 2021

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor ds. informatyki Nr ogłoszenia 2/2020 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:  Nadzór nad zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i zgodności środowiska chmurowego Eduwarszawa.pl opartego o MS 365 Reaktywne i proaktywne tworzenie i aktualizowanie polityk i konfiguracji… więcej … Inspektor ds. informatyki (Inżynier Bezpieczeństwa –Eduwarszawa.pl)

04Mar 2021

O G Ł O S Z E N I E O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY Inspektor ds. informatyki Nr ogłoszenia 3/2020 Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Nadzór nad zagadnieniami z zakresu usługi chmurowej Exchange w Eduwarszawa.pl opartej o MS365 Reaktywne i proaktywne tworzenie i aktualizowanie polityk i konfiguracji technicznych z… więcej … Inspektor ds. informatyki (Administrator MS Exchange – Eduwarszawa.pl)

01Mar 2021

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Współpracę z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie m.st. Warszawy i kontrahentami. Wystawianie dokumentów sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym VAT. Weryfikację umów cywilno–prawnych o charakterze wydatkowym. Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów. Sprawdzanie dokumentów  księgowych pod względem formalno – rachunkowym. Kwalifikację dokumentów księgowych do płatności. Sporządzanie i realizacja… więcej … Podinspektor ds. finansowo-księgowych

20Kwi 2015

Do Działu Płac zatrudnimy na zastępstwo osobę z doświadczeniem. Wymagana znajomość podatków, ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń oświatowych. Oferty prosimy przesyłać na adres: biuro@mbfo.waw.pl lub faxem na nr (22) 621-30-45.

04Lis 2014

Referent w Dziale Sprawozdawczości i Analiz w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy, ul. Mokotowska 55 00-542 Warszawa /praca na zastępstwo Osoba zatrudniona powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna za: obsługę w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetu i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wybranych jednostek budżetowych (szkół specjalnych i placówek wychowania pozaszkolnego). Kandydat winien posiadać dobrą znajomość… więcej … Referent w Dziale Sprawozdawczości i Analiz w Miejskim Biurze Finansów Oświaty m.st. Warszawy /praca na zastępstwo