Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2017 r.poz. 630 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr LII/1581/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 kwietnia 2009r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m. st. Warszawę wynagrodzenie zasadnicze dla nauczycieli stażystów zwiększa się o 100 zł oraz dla nauczycieli kontraktowych o 65 zł.

W związku z koniecznością sporządzenia spisu SIO na dzień 31.03.2017r. z uwzględnieniem nowych stawek zwracamy się z prośbą o jak najszybsze przesłanie nowych zaszeregowań nauczycieli, jednak nie później niż do dnia 5 kwietnia 2017r.