Szanowni Państwo Dyrektorzy!

W związku z przyjętymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016” informujemy, iż w październiku 2016 roku upływa termin składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela w związku z art. 20 Karty Nauczyciela.

Uprzejmie prosimy o złożenie wypełnionego wniosku w Miejskim Biurze Finansów Oświaty w terminie do 20 września 2016 roku.

 

Wzór wniosku do pobrania – wzor_wniosku.xlsx