Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy

wszystkim pracownikom oświaty najlepsze życzenia zdrowia,

szczęścia i radości z wykonywanej pracy oraz spełnienia

planów osobistych i zawodowych.

Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane

każdego dnia w pracy z dziećmi.

Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Biura Finansów Oświaty