Szanowni Państwo Dyrektorzy!

Zgodnie z wstępnym harmonogramem (przesłanym mailem w dniu 08.05.2015r.) ubiegania się o dotację celową na zakup podręczników przypominamy o konieczności uaktualnienia liczby uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz I gimnazjów według stanu na dzień 25 sierpnia.

W przypadku gdy liczba uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz I gimnazjów według stanu na dzień 25 sierpnia ulegnie zmianie w stosunku do danych przekazanych do 15 maja 2015r. należy ponownie przedłożyć do Miejskiego Biura Finansów Oświaty uaktualnioną informację (zaznaczając, że jest to aktualizacja) w wersji papierowej i elektronicznej do dnia 26 sierpnia 2015r.