Szanowni Państwo!
Informujemy, iż w dniu 10 lutego 2017 roku wypłacane będą dodatkowe wynagrodzenia rocznetzw. „13-tki” dla nauczycieli oraz administracji i obsługi.
Kasa biura czynna będzie w godzinach 1200 – 1600.