Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy

Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Serwis internetowy Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy(link otwiera się w nowej karcie).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem, niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane, brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

Wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Robert Ciesielski.
 • E-mail: rciesielski@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48222774710

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy
 • E-mail: mbfo@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48222774700
 • Adres: ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek znajduje się przy ulicy Mokotowskiej 55

Dojścia piesze są od ulicy Pięknej oraz placu Trzech Krzyży przez ulicę Wilczą. Przejścia dla pieszych od ul. Pięknej i placu Trzech Krzyży nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody, słupki na przejściach. Stojaki dla rowerów, kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

Droga do budynku prowadzi przez patio, na które można się dostać od ulicy Mokotowskiej przez podwójną bramę. Brama w godzinach urzędowania nie jest zablokowana zamkiem elektromagnetycznym. Jedyne wejście zlokalizowane jest na końcu patio w ostatniej klatce schodowej po prawej stronie. Na elewacji budynku znajduje się oznakowanie wejścia (napis „Wejście”) z tablicą Urzędu Miasta.

Wejście na klatkę schodową prowadzi przez wiatrołap z dwoma szklanymi drzwiami otwieranymi ręcznie zabezpieczone domofonem i zamkiem elektromagnetycznym, które otwierają się po wybraniu nr 88 na domofonie. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku (brak windy, mała przestrzeń manewrowa pomiędzy drzwiami wiatrołapu). Urząd zlokalizowany jest na I, II oraz III piętrze budynku.

Droga na poszczególne piętra prowadzi po schodach wyposażonych w jednostronną poręcz. Stopie są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Na półpiętrze pomiędzy piętrem I a II znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją poszczególnych pokoi i działów. Korytarze wydzielone są szklanymi drzwiami umieszczonymi na poszczególnych piętrach. Drzwi do korytarzy oznakowane są działami jakie znajdują się na danym piętrze. Przejścia są wąskie ale umożliwiają wyminięcie się 2 osób. Na końcu każdego korytarza znajdują się toalety.

Najbliższa stacja PKP Powiśle znajduje się w odległości do ok.1100 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 230 m „Mokotowska 02”, kierunki:

 • Kierbedzia – Esperanto linia nr: 107;
 • Bródno-Podgrodzie – Metro Politechnika linia nr: 118;
 • kierunek CH Blue City –EC Siekierki linia nr: 159;

oraz w odległości ok. 400m „Plac Trzech Krzyży”, kierunki:

 • Chomiczówka -Wilanów linia nr: 116 i 180;
 • pl. Trzech Krzyży – Metro Natolin linia nr: 195;
 • Bielańska – Spartańska linia nr: 222;
 • Natolin Płn. – Konwiktorska linia nr: 503;

Najbliższe przystanki tramwajowe w odległości 550 m „pl. Konstytucji”, kierunki:

 • Wyścigi – Żerań Wschodni linia nr: 4;
 • Marymont-Potok – P+R Al. Krakowska linia nr: 15;
 • Żerań Wschodni – PKP Służewiec linia nr: 18;
 • Nowe Bemowo – Wyścigi linia nr: 35;
 • Metro Marymont – pl. Narutowicza linia nr: 36.