Aktualnosci

18Sie 2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Zgodnie z wstępnym harmonogramem (przesłanym mailem w dniu 08.05.2015r.) ubiegania się o dotację celową na zakup podręczników przypominamy o konieczności uaktualnienia liczby uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz I gimnazjów według stanu na dzień 25 sierpnia. W przypadku gdy liczba uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych oraz… więcej … Dotacja na podręczniki – aktualizacja

21Lip 2015

Przypominamy, iż w ramach wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą być realizowane: szkolenia, warsztaty, konferencje, kursy doskonalące, seminaria. Ze środków na doskonalenie można również sfinansować zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby doskonalenia nauczycieli (§4240): materiały edukacyjne, prenumeraty wydawnictw metodycznych i oświatowych, dostęp do płatnych portali internetowych. W odniesieniu do kursów kwalifikacyjnych i studiów, to decyzję o… więcej … DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

12Cze 2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania projektów planów finansowych na 2016 rok oraz w celu sprostania wszelkim zadaniom powierzanym przez Biuro Edukacji, uprzejmie prosimy o przygotowanie niezbędnych materiałów planistycznych. Na ich podstawie zostanie skonstruowany projekt budżetu m.st. Warszawy. Przypominamy, iż podstawową zasadą konstrukcji planu wydatków jest zachowanie określonej hierarchii w alokacji… więcej … Projekty planów finansowych na 2016 rok

11Maj 2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku z przyjętymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015” informujemy, iż w czerwcu 2015 roku upływa termin składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących… więcej … Kryterium podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 – odprawy dla nauczycieli

23Mar 2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy!   Informujemy, że na stronie Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl) oraz Miejskiego Biura Finansów Oświaty (plik do pobrania) dostępna jest już nowa wersja programu SIO 3.18 spis marzec 2015. Zainstalowanie programu SIO 3.18 jest niezbędne i tylko za jego pośrednictwem należy uzupełniać dane. Podczas weryfikacji danych należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność danych… więcej … SIO – spis marzec 2015r.

23Lut 2015

Jednocześnie przypominamy, iż w związku z nowelizacją w 2014 r. art. 4 Pzp: 1.W informacji dotyczącej łącznej wartości zamówień udzielanych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp( Tabela II pkt 1 sprawozdania) uwzględnia się: -w przypadku postępowań wszczętych przed 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 14 000 euro… więcej … Przypominamy, iż zgodnie z art. 98 pzpdo dnia 1 marca 2015 r. należy sporządzić i przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.