Aktualnosci

07Maj 2019

Uprzejmie informujemy, ze w dniu 19 marca 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 3626 uchwała nr IX/167/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. W celu przygotowania wypłaty… więcej … Wypłata wyrównań dla nauczycieli

07Maj 2019

Informujemy, iż w związku ze zmianą adresu e-mail wszelką korespondencję do Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy należy przekazywać na nowy adres: mbfo@um.warszawa.pl. Od dnia 01.04.2019r. adres biuro@mbfo.waw.pl będzie nieaktywny.

23Sty 2019

Szanowni Państwo! Informujemy, iż w dniu 13 lutego 2019 roku wypłacane będą dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13-tki” dla nauczycieli oraz administracji i obsługi. Kasa biura czynna będzie w godzinach 12:00 – 16:00.

12Paź 2018

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy oraz spełnienia wszelkich planów i pragnień zawodowych