12Cze 2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania projektów planów finansowych na 2016 rok oraz w celu sprostania wszelkim zadaniom powierzanym przez Biuro Edukacji, uprzejmie prosimy o przygotowanie niezbędnych materiałów planistycznych. Na ich podstawie zostanie skonstruowany projekt budżetu m.st. Warszawy. Przypominamy, iż podstawową zasadą konstrukcji planu wydatków jest zachowanie określonej hierarchii w alokacji… więcej … Projekty planów finansowych na 2016 rok

11Maj 2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku z przyjętymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015” informujemy, iż w czerwcu 2015 roku upływa termin składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz nauczycieli przechodzących… więcej … Kryterium podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 – odprawy dla nauczycieli

23Mar 2015

Szanowni Państwo Dyrektorzy!   Informujemy, że na stronie Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl) oraz Miejskiego Biura Finansów Oświaty (plik do pobrania) dostępna jest już nowa wersja programu SIO 3.18 spis marzec 2015. Zainstalowanie programu SIO 3.18 jest niezbędne i tylko za jego pośrednictwem należy uzupełniać dane. Podczas weryfikacji danych należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność danych… więcej … SIO – spis marzec 2015r.

23Lut 2015

Jednocześnie przypominamy, iż w związku z nowelizacją w 2014 r. art. 4 Pzp: 1.W informacji dotyczącej łącznej wartości zamówień udzielanych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp( Tabela II pkt 1 sprawozdania) uwzględnia się: -w przypadku postępowań wszczętych przed 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 14 000 euro… więcej … Przypominamy, iż zgodnie z art. 98 pzpdo dnia 1 marca 2015 r. należy sporządzić i przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.

20Sty 2015

Szanowni Państwo, Informujmy, iż z dniem 01 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Treść rozporządzenia znajdą Państwo tutaj. Najistotniejsze zmiany dotyczą usług telekomunikacyjnych – uchylone zostały paragrafy 4350 oraz… więcej … Zmiana Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.