23Lut 2015

Jednocześnie przypominamy, iż w związku z nowelizacją w 2014 r. art. 4 Pzp: 1.W informacji dotyczącej łącznej wartości zamówień udzielanych na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp( Tabela II pkt 1 sprawozdania) uwzględnia się: -w przypadku postępowań wszczętych przed 16 kwietnia 2014 r. zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekraczała 14 000 euro… więcej … Przypominamy, iż zgodnie z art. 98 pzpdo dnia 1 marca 2015 r. należy sporządzić i przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.

20Sty 2015

Szanowni Państwo, Informujmy, iż z dniem 01 stycznia 2015 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Treść rozporządzenia znajdą Państwo tutaj. Najistotniejsze zmiany dotyczą usług telekomunikacyjnych – uchylone zostały paragrafy 4350 oraz… więcej … Zmiana Rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

19Paź 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku ze zbliżającym się okresem sporządzania projektów planów finansowych na 2015 rok oraz w celu sprostania wszelkim zadaniom powierzanym przez Biuro Edukacji, uprzejmie prosimy o przygotowanie niezbędnych materiałów planistycznych. Na ich podstawie zostanie skonstruowany projekt budżetu m.st. Warszawy. Przypominamy, iż podstawową zasadą konstrukcji planu wydatków jest zachowanie określonej hierarchii w alokacji… więcej … Projekty planów finansowych na 2015

19Paź 2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy! W związku z przyjętymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Kryteriami podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014” informujemy, iż we wrześniu 2014 roku upływa termin składania wniosku o dofinansowanie w zakresie wyposażenia placówek oświatowych m.st. Warszawy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Poniżej pełny tekst pisma z dnia 28.08.2014 roku.… więcej … Wnioski o dofinansowanie w zakresie wyposażenia placówek oświatowych m.st. Warszawy w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne

19Paź 2014

Informujemy, że na stronie Centrum Informatycznego Edukacji (http://www.cie.men.gov.pl) oraz Miejskiego Biura Finansów Oświaty (plik do pobrania) dostępna jest już nowa wersja programu SIO 3.17 spis wrzesień 2014. Zainstalowanie programu SIO 3.17 jest niezbędne i tylko za jego pośrednictwem należy uzupełniać dane. Podczas weryfikacji danych należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność danych mających wpływ na wysokość… więcej … Nowa wersja programu SIO 3.17 spis wrzesień 2014