31Mar 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy! Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 24 marca 2017 r.poz. 630 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr… więcej … Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

27Sty 2017

Szanowni Państwo! Informujemy, iż w dniu 10 lutego 2017 roku wypłacane będą dodatkowe wynagrodzenia rocznetzw. „13-tki” dla nauczycieli oraz administracji i obsługi. Kasa biura czynna będzie w godzinach 1200 – 1600.