Kim jesteśmy ?

Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych o charakterze ogólnowarszawskim, funkcjonujących na terenie m. st. Warszawy. Biuro działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz zmiana opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005r. nr 268, poz. 8761).

Już od 2004r realizujemy zadania w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro zgodnie ze Statutem Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy. ( pobierz statut )

Aktualności MBFO

09Gru 2019

Szanowni Państwo! Informujemy, iż w dniach 11 i 18 grudnia (środy) kasa otwarta będzie w godz. 12:00 – 16:00, w dzień wypłat dodatków dla nauczycieli oraz wynagrodzeń dla administracji i obsługi 20 grudnia (piątek) w godzinach 12:00 – 16:00, 31 grudnia (wtorek) – KASA NIECZYNNA.  

03Gru 2019

W związku z Zarządzeniem nr 1691/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 listopada 2019 r. ustala się dzień 24 grudnia (wtorek) dniem wolnym od pracy za ekwiwalentnym odpracowaniem w dniu 7 grudnia 2019 r. oraz Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy z dnia 25 listopada 2019 roku ustala się dzień  27 grudnia 2019… więcej … Zmiana organizacji pracy w grudniu

12Lis 2019

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, iż MBFO ze względów technicznych, a także bezpieczeństwa przesyłanych danych rezygnuje z przesyłania dokumentów za pośrednictwem faksu. Korespondencję prosimy przesyłać drogą mailową na adres ogólny mbfo@um.warszawa.pl bądź imiennie do pracowników biura z uwzględnieniem ustalonych zabezpieczeń przesyłanych wiadomości.

14Paź 2019

Dzień Edukacji Narodowej

Październik 14, 2019 Aktualnosci

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim pracownikom oświaty najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.


WIĘCEJ W DZIALE AKTUALNOŚCI