Kim jesteśmy ?

Miejskie Biuro Finansów Oświaty m. st. Warszawy jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo – księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych o charakterze ogólnowarszawskim, funkcjonujących na terenie m. st. Warszawy. Biuro działa na podstawie Uchwały Nr XXIII/416/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy oraz niektórych dzielnicowych biur finansów oświaty m.st. Warszawy, a także zmiany nazw i statutów niektórych jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół i placówek oświatowych (Dz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 8, poz. 343 oraz zmiana opublikowana w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005r. nr 268, poz. 8761).

Już od 2004r realizujemy zadania w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro zgodnie ze Statutem Miejskiego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy. ( pobierz statut )

Aktualności MBFO

03Cze 2020

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o niespodziewanej śmierci Pani Gabryelli Miłowskiej-Moląg – Dyrektora Państwowego Ogniska Artystycznego. Rodzinie i bliskim składamy  wyrazy głębokiego  współczucia.    

24Mar 2020

Szanowni Państwo, w związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii koronawirusa oraz konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, informujemy, iż do odwołania nie będą realizowane wypłaty gotówkowe w Kasie Miejskiego Biura Finansów Oświaty m.st. Warszawy. W celu otrzymania wynagrodzenia prosimy o pilne uzupełnienie i wysłanie załącznika z odpowiednią, nową formą otrzymania wynagrodzenia. Oświadczenie uzupełnia i podpisuje osoba, która… więcej … WYPŁATY WYNAGRODZEŃ W KASIE MBFO !!!!

13Mar 2020

Szanowni Państwo! W związku z zagrożeniem koronawirusem ponownie prosimy o zminimalizowanie wizyt w biurze oraz, w miarę możliwości, wyeliminowanie – do odwołania – płatności gotówkowych w Urzędzie. Jednocześnie informujemy, iż od poniedziałku 16.03.2020 – do odwołania Kancelaria MBFO czynna będzie w godzinach 10:00-14:00


WIĘCEJ W DZIALE AKTUALNOŚCI